Transparentnost u objavljivanju podataka

Posljednjih je godina, uvođenjem inovativnih poboljšanja u svoj način poslovanja, GSK počeo stavljati nove zahtjeve pred tradicionalni model komercijalnog poslovanja farmaceutskih kompanija.

Posljednjih je godina, uvođenjem inovativnih poboljšanja u svoj način poslovanja, GSK je počeo stavljati nove zahtjeve pred tradicionalni model komercijalnog poslovanja farmaceutskih kompanija. Svrha naših poboljšanja je odgovoriti na sve veća očekivanja društva, koje od organizacija i pojedinaca očekuje da posluju transparentno. Budući da to uključuje i odnose između naše industrije i zdravstvenih radnika ili zdravstvenih organizacija, sve se te interakcije odvijaju s integritetom i transparentno.

U potpunosti podržavamo Kodeks o javnom objavljivanju podataka o pojedinačnim iznosima plaćene naknade  zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama od strane farmaceutskih kompanija, koji je donijela Europska udruga inovativnih proizvođača lijekova (engl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

Od 1. siječnja 2016. godine GSK je globalno prestao plaćati naknadu zdravstvenim radnicima koji nisu zaposlenici društva GSK s ciljem da govore o našim lijekovima koji se izdaju na liječnički recept ili cjepivima, uključujući obraćanje osobama kojima mogu propisivati te proizvode ili utjecati na njihovo propisivanje. GSK je od siječnja 2016. također prestao pružati izravnu novčanu potporu zdravstvenim radnicima za sudjelovanje na medicinskim kongresima. Te su mjere dalekosežnije od onih koje propisuju trenutni kodeksi farmaceutske industrije, a samim time i od onih koje provode druge farmaceutske kompanije. I dalje surađujemo sa zdravstvenim radnicima na nepromidžbenim aktivnostima poput kliničkih ispitivanja.

Sukladno navedenom Kodeksu, trgovačka društva diljem Europe koja su članovi organizacije EFPIA, uključujući GSK, obvezala su se da će do 30. lipnja 2017. objaviti podatke o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama izvršenima u 2016. godini u svezi s lijekovima koji se izdaju na liječnički recept, i to za svaku osobu pojedinačno (zbirno će se podaci objavljivati samo u iznimnim okolnostima).

Objavljivanje podataka uključuje, primjerice, pokrivanje putnih troškova i kotizacija za sudjelovanje na medicinskim kongresima, naknade za konzultantske usluge zdravstvenih radnika u vidu predavanja ili predsjedanja sastancima te donacije zdravstvenim organizacijama. Podaci o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama za aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem objavit će se kao zbirna svota. Podaci koje ćemo objaviti u lipnju 2017. sukladno Kodeksu organizacije EFPIA odnose se na plaćanja naknade izvršene tijekom 2016. godine, prije nego što je GSK ukinuo spomenuta plaćanja.

Sukladno Kodeksu organizacije EFPIA, prvi podaci (za isplate izvršene tijekom 2015. godine) objavljeni su do 30. lipnja 2016.: podatke o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama povezanima s receptnim lijekovima za 2015. godinu objavili smo pojedinačno (podaci su objavljeni zbirno samo u iznimnim slučajevima). Isto ćemo učiniti s podacima za 2016. godinu, koji moraju biti objavljeni do 30. lipnja 2017.

Smatramo da će objavljivanje tih podataka pridonijeti boljem razumijevanju načina na koji  farmaceutska industrija surađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. S obzirom na mjere koje GSK provodi, želja nam je povećati povjerenje javnosti i pridonijeti boljem razumijevanju načina i razloga naše suradnje sa zdravstvenim radnicima, koja je usmjerena na održivo poboljšanje zdravstvene skrbi i koja se odvija u najboljem interesu bolesnika. Više informacija o našem pristupu kodeksu organizacije EFPIA, uvođenju naših inovativnih poboljšanja u način poslovanja farmaceutske industrije i važnosti našega partnerstva sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama možete pronaći u nastavku, a detaljnije i ovdje.