Kontaktirajte nas

GlaxoSmithKline d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15
10020 Zagreb
Hrvatska 

Telefon: +385 1 6051 999
Fax: +385 1 6051 996 

email: gsk.croatia-office@gsk.com

Prijavite sumnju na nuspojavu

Telefon: +385 1 6051 999
Fax: +385 1 6051  996 

Posao u GSK Hrvatska

Trenutno nema otvorenih pozicija. Za dodatne informacije kontaktirajte GSK Hrvatska:

Telefon: +385 1 6051 999
Fax: +385 1 6051 996 

email: gsk.croatia-office@gsk.com

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Tamara Zijal

kontakt: tamara.t.zijal@gsk.com