Pravilnici, kodeksi i standardi

GSK Kodeks ponašanja

Program protiv mita i korupcije 

Program protiv mita i korupcije dio je odgovora društva GSK na prijetnju i rizik od mita i korupcije. Program obuhvaća Priručnik protiv mita i korupcije, koji je namijenjen svim zaposlenicima i vanjskim poslovnim partnerima te omogućuje razumijevanje rizika od korupcije i utvrđivanje odgovornosti svih strana u aktivnoj borbi protiv stvarne ili prividne korupcije.

Program protiv mita i korupcije  - smjernice za treće strane

Smjernice za treće strane šalju se svim trećim stranama s kojima GSK surađuje kako bi bili upoznati s našim Programom protiv mita i korupcije i zahtjevima koji se očekuju od njih kao naših poslovnih partnera.