Uvjeti korištenja

Medicinske informacije

Ova mrežna stranica može sadržavati podatke o medicinskim stanjima i njihovu liječenju. GSK ne daje nikakvu potvrdu da je materijal na ovoj stranici prikladan ili dostupan za uporabu izvan teritorija korisnika kojima je namijenjena. Oni koji odluče pristupiti ovoj stranici s drugih lokacija, čine to na vlastitu inicijativu i odgovorni su za poštivanje lokalnih zakona, u slučaju da su i u mjeri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi. Nadalje, ništa što je sadržano na ovoj stranici ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakvih medicinskih savjeta ili preporuka i ne smije predstavljati osnovu za donošenje bilo kakvih odluka ili poduzimanje bilo kakvih koraka. Za specifičan medicinski savjet morate se uvijek obratiti kvalificiranom zdravstvenom radniku.

GSK ulaže razumne napore kako bi ova mrežna stranica bila ažurna, ali neke informacije mogu s vremenom zastarjeti. Osim ako nije izričito navedeno, GSK ne daje nikakve izjave niti jamstva u pogledu točnosti, cjelovitosti ili uporabe informacija sadržanih na ovoj mrežnoj stranici.

Poveznice na druge mrežne stranice

S ove mrežne stranice možete pristupiti drugim mrežnim stranicama na internetu, uključujući stranice GSK podružnica u drugim zemljama. Obavezno pročitajte pravne informacije i informacije o zaštiti podataka na bilo kojoj drugoj mrežnoj stranici društva GSK ili treće strane kojoj pristupite s ove stranice. GSK ne odgovara, ne preporučuje i ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo koju informaciju ili mišljenje sadržano na mrežnoj stranici bilo koje treće strane.

Intelektualno vlasništvo

Grupa tvrtki GSK vlasnik je svih prava intelektualnog vlasništva nad materijalom na ovoj mrežnoj stranici, ili je dobila dopuštenje za uporabu tih materijala, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Zabranjeno je reproduciranje dijela ili cjelokupnog sadržaja u bilo kojem obliku, osim sukladno sljedećim dopuštenjima:

Možete čitati, pregledavati, ispisivati, preuzimati i kopirati materijal s ove mrežne stranice za osobnu i nekomercijalnu uporabu, ali samo ako navedete da je izvor materijala ova mrežna stranica i uključite izjavu o zaštiti autorskih prava: “© Grupa tvrtki GSK, sva prava pridržana”. Ako nije posebno navedeno, nikakva druga uporaba materijala nije dopuštena.

Ništa što je sadržano na ovoj mrežnoj stranici ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licencije ili prava na bilo kakvo intelektualno vlasništvo (uključujući patente, žigove i autorska prava) grupe tvrtki GSK ili bilo koje treće strane.

GSK ne polaže pravo vlasništva niti bilo kakvu povezanost sa bilo kojim žigovima trećih strana koji se pojavljuju na ovoj  mrežnoj stranici. Takvi žigovi trećih strana koriste se samo kako bi se identificirali proizvodi i usluge njihovih vlasnika te se iz uporabe navedenih žigova ne podrazumijeva pokroviteljstvo niti poticanje od strane društva GSK.