Suradnja na kliničkim ispitivanjima i istraživanjima

Suradnja sa zdravstvenim radnicima u samom je središtu naših napora u razvoju novih lijekova i cjepiva. Rezultat te suradnje su informacije koje nam pomažu bolje razumjeti potrebe bolesnika i ocijeniti koristi i rizike primjene naših proizvoda.

Liječnici i drugi zdravstveni radnici pomažu nam identificirati potencijalne sudionike kliničkih ispitivanja, primjenjuju bolesnicima lijekove ili cjepiva koja se ispituju i prate rezultate. Njihov jedinstven uvid i medicinsko znanje od velikog su značaja za razvoj novih opcija u liječenju.

U osnovi ovih odnosa je zajednička briga za poboljšanje zdravlja bolesnika, utemeljena na našim vrijednostima transparentnosti, poštovanja, integriteta i fokusa na bolesnike.

Zdravstveni radnici za sudjelovanje u u kliničkim ispitivanjima dobivaju naknadu. Naknada za rad pokriva njihovo utrošeno vrijeme i troškove pretraga koje moraju provesti kako bi utvrdili je li bolesnik pogodan za sudjelovanje u ispitivanju ili učinkovitost terapije.