Suradnja sa zdravstvenim radnicima koji propisuju GSK proizvode

Zdravstveni radnici trebaju pravodoban pristup kvalitetnim informacijama kako bi mogli izabrati najbolju opciju za liječenje svojih pacijenata.

Kao inovativna farmaceutska tvrtka koja razvija i proizvodi mnoge lijekove i cjepiva, imamo važnu ulogu u pružanju točnih informacija zdravstvenim radnicima o rizicima i prednostima naših proizvoda. To uključuje informacije o kliničkim podacima i sigurnosti proizvoda.

Tradicionalno, farmaceutske tvrtke omogućuju razmjenu informacija sa zdravstvenim radnicima na različite načine: putem stručnih suradnika prodaje, podupirući medicinsko obrazovanje koje zdravstvenim radnicima pruža najnovije informacije o bolesti, dijagnozama i terapijama, direktnom financijskom potporom kako bi se zdravstvenom radniku omogućilo sudjelovanje na medicinskim konferencijama na kojima će dobiti informacije o novim otkrićima, najnovijim dokazima za pojedina liječenja ili napretku u skrbi o bolesnicima.

Polazeći od činjenice da zdravstveni radnici cijene mišljenje svojih kolega, tvrtke ih također angažiraju za predavanja o svojim lijekovima. U skladu s profesionalnim poslovnim odnosima, zdravstveni radnik obično dobiva naknadu za stručnost i vrijeme provedeno u pripremi i prezentaciji.

Ove industrijske prakse odigrale su važnu ulogu tijekom godina u potpori obrazovanju zdravstvenih radnika kroz interakcije s kolegama. Međutim, sve više vjerujemo da se ljudi mogu zapitati postoji li sukob interesa u odnosu u kojem se zdravstvenom radniku plaća naknada za držanje predavanja o proizvodima pojedine tvrtke ili kada se zdravstvenom radniku daje financijska potpora za sudjelovanje na medicinskim konferencijama.

Znamo da zdravstveni radnici samostalno donose odluke. No, čak i naznaka sukoba interesa može narušiti povjerenje bolesnika u informacije o lijekovima koje im daju njihovi liječnici i zato moramo raditi na očuvanju odnosa između pacijenta i liječnika koji se temelji na uzajamnom povjerenju.