Transparentnost u objavljivanju podataka

Posljednjih je godina, uvođenjem inovativnih poboljšanja u svoj način poslovanja, GSK počeo stavljati nove zahtjeve pred tradicionalni model komercijalnog poslovanja farmaceutskih kompanija.

Posljednjih je godina, uvođenjem inovativnim poboljšanja u svoj način poslovanja, GSK je počeo stavljati nove zahtjeve pred tradicionalni model komercijalnog poslovanja farmaceutskih kompanija. Svrha naših poboljšanja je odgovoriti na sve veća očekivanja društva, koje od organizacija i pojedinaca očekuje da posluju transparentno. Budući da to uključuje i odnose između naše industrije i zdravstvenih radnika ili zdravstvenih organizacija, sve se te interakcije odvijaju s integritetom i transparentno.

U potpunosti podržavamo Kodeks o javnom objavljivanju podataka o pojedinačnim iznosima plaćene naknade  zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama od strane farmaceutskih kompanija, koji je donijela Europska udruga inovativnih proizvođača lijekova (engl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

Od 1. siječnja 2016. godine GSK je globalno prestao plaćati naknadu zdravstvenim radnicima koji nisu zaposlenici društva GSK s ciljem da govore o našim lijekovima koji se izdaju na liječnički recept ili cjepivima, uključujući obraćanje osobama kojima mogu propisivati te proizvode ili utjecati na njihovo propisivanje. GSK je od siječnja 2016. također prestao pružati izravnu novčanu potporu zdravstvenim radnicima za sudjelovanje na medicinskim kongresima. Te su mjere dalekosežnije od onih koje propisuju trenutni kodeksi farmaceutske industrije, a samim time i od onih koje provode druge farmaceutske kompanije. I dalje surađujemo sa zdravstvenim radnicima na nepromidžbenim aktivnostima poput kliničkih ispitivanja.

Sukladno navedenom Kodeksu, trgovačka društva diljem Europe koja su članovi organizacije EFPIA, uključujući GSK, obvezala su se da će do 30. lipnja 2018. objaviti podatke o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama izvršenima u 2017. godini u svezi s lijekovima koji se izdaju na liječnički recept, i to za svaku osobu pojedinačno (zbirno će se podaci objavljivati samo u iznimnim okolnostima).

Objavljivanje podataka uključuje, primjerice, pokrivanje putnih troškova i kotizacija za sudjelovanje na medicinskim kongresima, naknade za konzultantske usluge zdravstvenih radnika u vidu predavanja ili predsjedanja sastancima te donacije zdravstvenim organizacijama. Podaci o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama za aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem objavit će se kao zbirna svota. Podaci koje ćemo objaviti u lipnju 2018. sukladno Kodeksu organizacije EFPIA odnose se na plaćanja naknade izvršene tijekom 2017. godine, prije nego što je GSK ukinuo spomenuta plaćanja.

Sukladno Kodeksu organizacije EFPIA, prvi podaci (za isplate izvršene tijekom 2015. godine) objavljeni su do 30. lipnja 2016.: podatke o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama povezanima s receptnim lijekovima za 2015. godinu objavili smo pojedinačno (podaci su objavljeni zbirno samo u iznimnim slučajevima). Isto ćemo učiniti s podacima za 2017. godinu, koji moraju biti objavljeni do 30. lipnja 2018.

Smatramo da će objavljivanje tih podataka pridonijeti boljem razumijevanju načina na koji  farmaceutska industrija surađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. S obzirom na mjere koje GSK provodi, želja nam je povećati povjerenje javnosti i pridonijeti boljem razumijevanju načina i razloga naše suradnje sa zdravstvenim radnicima, koja je usmjerena na održivo poboljšanje zdravstvene skrbi i koja se odvija u najboljem interesu bolesnika. Više informacija o našem pristupu kodeksu organizacije EFPIA, uvođenju naših inovativnih poboljšanja u način poslovanja farmaceutske industrije i važnosti našega partnerstva sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama možete pronaći u nastavku, a detaljnije i ovdje.

Objavljivanje podataka za Hrvatsku

Poveznice u nastavku odvest će Vas do naših podataka za Hrvatsku, objavljenih u skladu s Kodeksom organizacije EFPIA i lokalnim kodeksom farmaceutske industrije– IF!-a, kao i do napomene o metodologiji koju smo koristili za navođenje podataka u izvješću.

EFPIA report for Croatia / EFPIA izvješće - Hrvatskoj

Metodološka Napomena – Croatia / EFPIA Methodological note for Croatia

Za upite medija molimo Vas kontaktirajte e-mail: efpia.disclosure-croatia@gsk.com ili putem telefona:  +385 (0)1 6051 999.

Naš pristup implementaciji kodeksa organizacije EFPIA i isplatama zdravstvenim radnicima

Od 1. siječnja 2016. u svim smo dijelovima svijeta ukinuli isplate zdravstvenim radnicima koji nisu zaposlenici društva GSK s ciljem da govore o našim lijekovima koji se izdaju na liječnički recept ili cjepivima, ali su plaćanja izvršena prije tog datuma uključena u objavljene podatke za 2015. godinu. Za suradnju sa zdravstvenim radnicima koji nisu naši zaposlenici, a koja sada uključuje samo nepromidžbene aktivnosti, počeli smo primjenjivati politiku „bez pristanka na objavu podataka nema ugovora“, koja omogućuje i promiče objavljivanje podataka na razni pojedinca i tako pridonosi ispunjavanju naše obveze u skladu s kodeksom organizacije EFPIA. To znači sljedeće:

  • Ako Kodeks o objavljivanju      podataka organizacije EFPIA zahtijeva objavljivanje podataka za svaku      osobu pojedinačno, aktivno ćemo tražiti potrebnu suglasnost za to od      svakog zdravstvenog radnika i/ili zdravstvene organizacije s kojim      surađujemo.
  • Nećemo surađivati sa      zdravstvenim radnicima niti zdravstvenim organizacijama koje odbiju dati      suglasnost. Ako zdravstveni radnik da svoju suglasnost, ali je kasnije      povuče, nećemo surađivati s njima na aktivnostima obuhvaćenima obvezom      pojedinačnog objavljivanja podataka tijekom razdoblja od jedne godine.

Nastavit ćemo surađivati sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama na nepromidžbenim aktivnostima, koje uključuju provedbu kliničkih ispitivanja te traženje savjeta o kliničkom značaju i odgovarajućem načinu objave rezultata naših istraživanja, kao i identificiranje novih istraživačkih područja, jer su te interakcije neophodne da bismo osigurali da lijekovi koje razvijamo ispunjavaju potrebe bolesnika.

Doznajte kako je objava podataka o isplatama liječnicima već ostvarila pozitivne učinke u Europi.

I dalje radimo u smjeru objavljivanja podataka o globalnim svotama u zbirnom obliku za isplate zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama za aktivnosti kao što su usluge savjetovanja i klinička istraživanja. U mnogim zemljama izvan Europe već objavljujemo podatke o isplatama zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama – primjerice, u Australiji, Japanu i SAD‑u. Više o našim isplatama zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u SAD‑u, Europi i ostatku svijeta možete doznati na drugim stranicama koje su dio ove mrežne stranice. Nastavit ćemo podupirati transparentnost i nastojati je povećati u drugim zemljama čim farmaceutske udruge i/ili vlade u tim zemljama donesu specifične smjernice za objavljivanje podataka.